Slovenský rybársky zväz prostrednícom odboru športovej činnosti zabezpečuje organizovanie, posilňovanie a rozvíjanie športového rybolovu a rybolovnej techniky.

Venuje sa štyrom spôsobom lovu rýb udicou, a to plávaná, mucha, prívlač a feeder a rybolovnej technike, ktorá sa uskutočňuje na suchu, najmä na ihriskách.

Slovenský rybársky zväz koordinuje a zabezpečuje usporiadanie dlhodobých domácich  postupových súťaží a Majstrovstiev SR vo všetkých vyššie uvedených disciplínach. Týchto súťaží sa zúčastňujú členovia SRZ prostredníctvom svojich družstiev alebo jednotlivcov v počte cca 130 družstiev, čo je približne 1000 aktívnych pretekárov.

Slovenský rybársky zväz každoročne usporadúva približne 40 postupových ligových pretekov a Majstrovstiev SR, ktoré sú zároveň aj nominačnými pretekmi pre účasť na Majstrovstvá sveta a Majstrovstvá Európy.

Na športovej medzinárodnej úrovni je SRZ po vzniku samostatnej Slovenskej republiky  od r. 1994 členom dvoch svetových organizácií –  CIPS (Confederation Internationale de la Péche Sportrive – Medzinárodná konfederácia športového rybolovu) a ICSF (International Casting Sport Federation – Medzinárodná federácia rybolovnej techniky).

Poslaním CIPS je združovať členské štáty, bojovať za čistotu vôd, rozvíjať vedu a výskum v rybárstve, rozvíjať a organizovať rybárske súťaže vo všetkých svojich disciplínach a v rybolovnej technike (ICSF).

Odbor športovej činnosti zabezpečuje prostredníctvom svojich sekcií výber a účasť  reprezentantov na Majstrovstvách sveta, Majstrovstvách Európy a iných medzinárodných športových podujatiach, zabezpečuje účasť delegácií SRZ na medzinárodných stretnutiach funkcionárov športového rybolovu a kongresoch CIPS a ICSF a na základe ich poverenia organizuje medzinárodné podujatia športového rybolovu a rybolovnej techniky na území SR.

SRZ prostredníctvom svojich ZO SRZ a Odboru športovej činnosti od roku 1999 zorganizoval 12 svetových, resp. európskych podujatí na Slovensku v disciplínách plávaná (2003, 2005, 2009, 2015), mucha (1999, 2004, 2010, 2013, 2017), prívlač (2007, 2016) a v rybolovnej technike (2017).

PODPORTE PETÍCIU

za Záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku