HISTÓRIA SRZ

Prvý rybársky spolok s celoslovenskou pôsobnosťou bol vytvorený v roku 1926. V roku 1946 sa sídlom slovenského športového rybárstva stala Žilina.

Súčasný názov Slovenský rybársky zväz nesie organizácia od roku 1968.

Zákon o rybárstve z roku 1952 ustanovil, že rybárske právo patrí štátu a zaviedol vytváranie rybárskych revírov tak, aby sa v nich umožnil výkon rybárskeho práva predovšetkým prostredníctvom Českého a Slovenského rybárskeho zväzu.

Po roku 1965 začal zväz s rozsiahlou investičnou výstavbou rybochovných zariadení na produkciu ako lososovitých, tak i nížinných druhov rýb.

Nový zákon z roku 2002 okrem iného umožňuje v širokej miere rozvoj podnikateľských aktivít zameraných na chov rýb a ich komerčné zhodnotenie, ale významnú časť venuje ochrane rýb a rybárskeho práva, s čím súvisí rozšírenie oprávnení členov rybárskej stráže pri výkone kontroly.

 

PODPORTE PETÍCIU

za Záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku