Stanovisko z Úradu vlády SR a Kancelárie prezidenta SR k zákonu o rybárstve

Dňa 16. januára 2018 SRZ obdŕžal list zo strany Úradu vlády SR, v ktorom sa uvádza postúpenie nášho otvoreného listu priamo na MŽP SR na vybavenie.

Toho istého dňa SRZ obdŕžal list zo strany Kancelárie prezidenta SR, v ktorom sa uvádza, že prezident sa bude predmetným zákonom o rybárstve zaoberať až po jeho schválení NR SR, nakoľko počas prebiehajúceho legislatívneho procesu môže dôjsť k viacerým zmenám v navrhovanom znení.