Zákon o rybárstve schválený!!!

ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU

Vážení podporovatelia petície za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku,

vážení rybári, nerybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

 

po vyše 15 rokoch sa bude rybárstvo na Slovensku riadiť novou modernou legislatívou, ktorá je okrem iného v prospech rybárov a všetkých členov Slovenského rybárskeho zväzu.

Dňa 13. júna 2018 poslanci Národnej rady SR v počte 88 schválili nový zákon o rybárstve, ktorým sa aktualizuje súčasný právny rámec, a ktorým by sa mala zabezpečiť lepšia ochrana vôd a rýb ako prirodzeného bohatstva štátu.

PODPOROVATELIA RYBÁRSTVA A OCHRANY VÔD

PREČO SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ

Starostlivosť o životné prostredie a vody

Starostlivosť o životné prostredie a vody

zabezpečovanie ochrany životného prostredia a rýb

organizovanie brigád zameraných na zber odpadu

zlepšovanie a udržiavanie ichtyofauny

podpora prirodzenej reprodukcie vo vodách

Chov a produkcia násadových rýb

Chov a produkcia násadových rýb

zachovávanie pôvodného genofondu rýb vo vodách

produkcia lososovitých a reofilných druhov rýb

produkcia kapra a ostatných nížinných druhov rýb

zarybňovanie vôd z vlastnej produkcie

Práca s deťmi a mládežou

Práca s deťmi a mládežou

združovanie v krúžkoch detí a kluboch mládeže

rybárske preteky a tábory pre deti a mládež počas celého roka

vedenie detí a mládeže k láske k prírode a úcte k všetkému živému

vzdelávanie v oblasti ochrany životného prostredia a rybárstva

Športová činnosť a organizácia pretekov

Športová činnosť a organizácia pretekov

rozvíjanie športového rybolovu a rybolovnej techniky

usporadúvanie postupových súťaží a majstrovstiev SR

účasť na Majstrovstvách sveta a Majstrovstvách Európy

organizovanie svetových, resp. európskych podujatí na Slovensku

AKTUÁLNE ČLÁNKY

jún 27, 2018 | Ako postupujeme

Vyhodnotenie petície za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku

Vážení podporovatelia petície za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku, vážení rybári, nerybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,   koncom
jún 27, 2018 | Ako postupujeme

Zákon o rybárstve schválený v prospech rybárov – ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU

Vážení podporovatelia petície za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku, vážení rybári, nerybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,   po
máj 15, 2018 | Ako postupujeme

Návrh zákona o rybárstve v prvom čítaní

Dňa 24. apríla 2018 predseda NR SR prijal rozhodnutie, ktorým navrhol prideliť návrh zákona o rybárstve na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru
máj 14, 2018 | Ako postupujeme

Zaradenie návrhu zákona o rybárstve do rokovania vlády SR

Dovoľujeme si Vás informovať, že v piatok dňa 20. apríla 2018 bol do rokovania Vlády SR predložený podpredsedom vlády a ministrom

PODPORTE PETÍCIU

za Záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku