PREČO PODPORIŤ PETÍCIU

Rybárstvo a výkon rybárskeho práva, ako jedna z najrozšírenejších voľnočasových aktivít na Slovensku, stojí v súčasnej dobe na rázcestí. Cesty, ktorými sa môžu uberať po prijatí nového zákona o rybárstve sú buď smerom ku kvalitatívnemu posunu vpred alebo smerom k roztriešteniu fungujúceho systému.

Slovenský rybársky zväz existuje už viac ako 91 rokov, tvorí ho takmer 120 000 členov z toho 22 000 sú deti a mládež, ktorým je od malička vštepovaná láska k prírode a úcta k všetkému živému. Je nepochybné, že ako najväčšie občianske združenie na Slovensku už roky zabezpečuje úlohy vo verejnom záujme pri ochrane vôd a okolitej prírody. Formou brigádnickej činnosti jeho členov sú ročne odpracované státisíce hodín pri napĺňaní vyššie uvedených cieľov. Preto dúfame, že každému z Vás záleží na budúcnosti rybárstva na Slovensku.

PODPOROVATELIA RYBÁRSTVA A OCHRANY VÔD

PREČO SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ

Starostlivosť o životné prostredie a vody

Starostlivosť o životné prostredie a vody

zabezpečovanie ochrany životného prostredia a rýb

organizovanie brigád zameraných na zber odpadu

zlepšovanie a udržiavanie ichtyofauny

podpora prirodzenej reprodukcie vo vodách

Chov a produkcia násadových rýb

Chov a produkcia násadových rýb

zachovávanie pôvodného genofondu rýb vo vodách

produkcia lososovitých a reofilných druhov rýb

produkcia kapra a ostatných nížinných druhov rýb

zarybňovanie vôd z vlastnej produkcie

Práca s deťmi a mládežou

Práca s deťmi a mládežou

združovanie v krúžkoch detí a kluboch mládeže

rybárske preteky a tábory pre deti a mládež počas celého roka

vedenie detí a mládeže k láske k prírode a úcte k všetkému živému

vzdelávanie v oblasti ochrany životného prostredia a rybárstva

Športová činnosť a organizácia pretekov

Športová činnosť a organizácia pretekov

rozvíjanie športového rybolovu a rybolovnej techniky

usporadúvanie postupových súťaží a majstrovstiev SR

účasť na Majstrovstvách sveta a Majstrovstvách Európy

organizovanie svetových, resp. európskych podujatí na Slovensku

AKTUÁLNE ČLÁNKY

január 7, 2018 | Ako postupujeme

Prvá príprava novelizácie zákona o rybárstve

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Rada Slovenského rybárskeho zväzu na svojom zasadnutí dňa 14. februára 2015 rozhodla o zložení dočasnej Legislatívnej komisie Rady SRZ, ktorá vypracovala prvý návrh zákona o
január 8, 2018 | Ako postupujeme

Ako prebehlo interné pripomienkové konanie?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Dňa 14. júna 2017 SRZ elektronickou formou obdŕžali informáciu o začatí interného pripomienkového konania prostredníctvom Sekcie vôd MŽP SR, Oddelenia štátnej správy rybárstva v nasledovnom znení: „Chcem Vás
január 9, 2018 | Ako postupujeme

Vyhlásenie MŽP SR ku krokom SRZ

Potom ako SRZ urobil niekoľko opatrení, najmä zaslaním otvorených listov najvyšším ústavným činiteľom SR, aby zabránil rozštiepeniu rybárstva na Slovensku, Ministerstvo životného prostredia SR dňa 13.
január 10, 2018 | Ako postupujeme

Rokovanie na pôde MŽP SR dňa 17. októbra 2017

[vc_row][vc_column][vc_column_text]  Dňa 17. októbra 2017 sa uskutočnilo na pôde Ministerstva životného prostredia SR rokovanie na základe prijatého uznesenia Prezídia Rady SRZ č. 26/2017. Rokovania sa

PODPORTE PETÍCIU

za Záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku